Good practices

Overijssel wordt de komende maanden op de kaart gezet als wandelprovincie van Nederland

Het is een initiatief van het Olympisch Netwerk Overijssel dat de provincie probeert klaar te maken voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028. Want mocht Nederland gastheer van die Spelen worden, dan wil Overijssel ook een deel van de organisatie voor z'n rekening nemen. De hoop is om de hippische sporten naar de provincie te halen.
Eerste partner uit het bedrijfsleven van het Olympisch netwerk: 'Descol sportvloeren' behaalt als eerste in de branche MVO certificaat

Op 3 oktober 2011 heeft Richard Krajicek het MVO certificaat overhandigd aan Remo van der Wilt, General Manager van Descol sportvloeren. Tevens is die dag een partnership overeenkomst getekend met de Richard Krajicek Foundation (RKF). Dit gebeurde in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Net als de RKF investeert Descol graag in jong talent. De missie van de RKF ondersteunen wij van harte: “Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijken waar de mogelijkheden beperkt zijn”. Door sponsoring, maar ook door intensieve samenwerking met onze partner RKF om zo samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Tijdens deze feestelijke dag werd tevens het MVO certificaat uitgereikt. Als eerste sportvloerenbedrijf heeft Descol medio 2011 het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3 behaald, geïnspireerd op ISO 26000. Weer een bewijs dat Descol sportvloeren met haar Pulastic in- en outdoor vloeren nummer 1 is!

De MVO Prestatieladder is ontstaan vanuit de behoefte om de activiteiten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Het is een objectief bewijsmiddel dat Descol een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin de eisen en verwachtingen van stakeholders gemanaged worden op resultaat. Descol ziet in deze certificering de bevestiging van haar jarenlange streven zo maatschappelijk en duurzaam mogelijk te ondernemen.

General Manager, Remo van der Wilt is verheugd: “We werken al jaren als maatschappelijk verantwoord ondernemer, maar door middel van dit certificaat kunnen we het veel beter meetbaar en erkend krijgen. Dit is met name van groot belang voor die afnemers die een duurzaam inkoopbeleid binnen hun keten nastreven, zoals bijvoorbeeld de overheid ”. De MVO Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. Certificering en beoordeling van het managementsysteem is uitgevoerd door de DEKRA.

 

ROC Twente

Een videoclip van het streetsoccer in Oldenzaal, een mooie samenwerking met studenten van het ROC van Twente.


Stichting Heracles Scoort voor Iedereen

Heracles Almelo biedt Eredivisievoetbal dichtbij huis in een gezellige ambiance waar de bezoeker vermaakt wordt. Algemeen Directeur Nico-Jan Hoogma geeft aan dat Heracles Almelo meer doet dan alleen voetballen op het hoogste niveau. “Op het gebied van Maatschappelijk Ondernemen gebruikt Heracles Almelo zijn naam en gezicht voor het bevorderen van de gezondheid, ontwikkelen van- en binding  met de regio”. De sport in het algemeen en het voetbal specifiek is een middel om allerlei maatschappelijke doelen te bereiken. De ontwikkelingen met betrekking tot het maatschappelijk verantwoord ondernemen volgen zich in hoog tempo op.

Een greep uit de projecten:

Streetsoccer

Heracles Almelo organiseert in samenwerking met de Almelose woningstichtingen Beter Wonen en St. Joseph, de gemeente Almelo en Scoop Welzijn straatvoetbaltoernooien in de wijken Ossenkoppelerhoek, Aalderinkshoek/Kerkelanden, Schelfhorst en Goossenmaat.

After School

Het project AfterSchool startte in november 2010. Een speler bezoekt de naschoolse opvang van De Triangel, De Zegge en de Roets en zal hier zijn ervaring gaan vertellen over het thema dat centraal staat.

Klik voor het volledige overzicht van maatschappelijke projecten van Heracles.Scoren in de Wijk van FC Twente

FC Twente voelt een grote betrokkenheid met haar omgeving. Uiteraard is het voetbal belangrijk voor de club. Maar naast het voetbal zijn er nog tal van mogelijkheden ook maatschappelijk betrokken te zijn. Vanuit deze gedachten is het project ´Scoren in de Wijk´ opgezet. Een sportieve samenwerking op het maatschappelijk veld.

Het project ´Scoren in de Wijk´ is in vier aandachtsgebieden verdeeld: Sport, Gezondheid, Scholing en Betrokkenheid. Het project heeft een pragmatische aanpak. Daadkracht en draagvlak zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. Met betrokken organisaties wordt gekeken hoe projecten worden ingevuld. De rol van de stichting is stimulerend, initiërend en in sommige gevallen uitvoerend. Projecten waarbij Scoren in de wijk betrokken is, zijn voetbalcursus voor jongeren , Cruyff Court, Pannakooi en Taalgame. Voor meer informatie: www.scorenindewijk.nlInternationale Triathlon Holten

Holten en de triathlonsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2014 vond alweer de 30e editie plaats van de Triathlon Holten. In 2009 was de Holtense Triathlon-organisatie zelfs gastheer van het Europees Kampioenschap en in 2010 vond de eerste World Cup op Nederlandse bodem plaats in Holten.

De combinatie van fanatieke en enthousiaste topsporters en recreanten die samen met de vele toeschouwers ieder jaar voor een unieke sfeer zorgen: dat maakt het evenement zo bijzonder. De Triathlon Holten is elk jaar een grandioos sportfestijn met internationale deelnemers en vele honderden recreanten. Een goed voorbeeld van een Overijssels topsportevenement waar men elkaar motiveert en inspireert.Proeftuin de Pelikaan in Zwolle

Het project ‘Proeftuin Sportpark De Pelikaan’ liep van mei 2007 tot en met juni 2011. De doelstelling van het project was om door middel van met name vernieuwend sportaanbod zoveel mogelijk mensen te laten genieten van sport . De ontplooide activiteiten moeten een structureel karakter te krijgen, zijn laagdrempelig en zeer toegankelijk.

De Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan is een samenwerking tussen de vijf sportverenigingen op Sportpark ‘De Pelikaan’ en geven met elkaar invulling aan de doelstellingen van de proeftuin. Het gaat hierbij om Voetbalvereniging sv HTC, Korfbalvereniging Oranje-Zwart, de Zwolsche Mixed Hockey Club, de Zwolse Tennisclub de Pelikaan en Hippisch centrum de Haerst.Topsport Talentscholen in Overijssel

Het Noordik in Almelo, Het stedelijk Lyceum in Enschede en het Thomas a Kempis College in Zwolle zijn Topsport Talentscholen en aangesloten bij de stichting Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (LOOT).

Topsport vraagt veel van leerlingen. Er gaat veel tijd zitten in trainingen, wedstrijden en reizen. Als leerlingen dan ook nog goed wil presteren op school, komt daar soms heel wat kunst en vliegwerk bij kijken. Daarom kunnen topsportende leerlingen de zogeheten LOOT-status krijgen. Als een leerling goed genoeg is in zijn sport en de sportbond geeft hem of haar minimaal de status Belofte (B), kan een LOOT-school faciliteiten realiseren. Topsporters krijgen zo de kans hun schoolloopbaan op een goede manier te combineren met een carrière in de sport.

Topsportende leerling met de LOOT-status kunnen gebruik maken van privileges zoals een individuele begeleider die ervoor zorgt dat de communicatie binnen de school met ouders, de trainer en de sportvereniging goed verloopt. Gebruik maken van extra verlof of vrijstelling krijgen voor enkele vakken. Dit is altijd maatwerk.

Almelo: CSG Het Noordik
Enschede: Stedelijk Lyceum
Zwolle: Landstede/Thomas a Kempis College,
Centre for sports & Education

Scoren voor Gezondheid

Scoren voor Gezondheid is een project waarbij voetballers uit de Eredivisie kinderen van de basisschool aanzetten tot een gezonde leefstijl. Zij geven het goede voorbeeld in bewegen en gezonde voeding. Het project startte met een clinic en een fit- en gezondheidstest in of bij het stadion van de Eredivisieclub. De kinderen ondertekenden daar een gezondheidscontract met één van de spelers. Op school kwamen in diezelfde periode vijf thema’s over voldoende bewegen en gezonde voeding aan de orde. De kinderen sluiten het project af met een tweede fit- en gezondheidstest bij de voetbalclub, waarna ze een diploma uitgereikt krijgen.