NIEUWSBULLETIN OVERIJSSEL SPORT!

Dit keer staat het nieuwsbulletin in het teken van de GGD Twente.

Bekijk het nieuwsbulletin >>


The FBK Games are still on!!

De afgelopen dagen is er opnieuw veel te doen geweest over de toekomst van het FBK-Stadion en daarmee ook over de toekomst van de FBK-Games. Hier informeren wij u graag over de gang van zaken en de activiteiten die zijn ondernomen om het stadion, en daarmee FBK-Games voor Hengelo, voor Nederland en voor de atletiek te behouden.

Als gebruiker van het FBK-Stadion is de Stichting FBK-Games belanghebbende bij de discussies die worden gevoerd over bezuinigingen en de toekomst van het FBK-Stadion. Zij hebben in het verleden meegedacht enFBK-games meegeholpen om deze unieke atletiekaccommodatie in Hengelo gerealiseerd te krijgen en ze hebben zich vanaf het eerste moment actief opgesteld om exploitatieverbetering en bezuinigingsmogelijkheden te realiseren en met succes.
In mei 2013 merkte de Stichting FBK-Games dat de Gemeente Hengelo niet zelf met alternatieve plannen voor behoud van het FBK-Stadion als atletiekstadion zou komen. Daarom hebben zij het initiatief genomen en een bureau ingeschakeld om met hen mee te denken. Dit bureau, Stichting Maatschappelijk Vastgoed, heeft een studie gedaan naar het stadion, de exploitatie en de financieringsmogelijkheden, en dit verwoord in haar rapportage. Die laat zien dat, door het stadion buiten de gemeente in een specifieke exploitatie te zetten, de exploitatielast kan worden teruggebracht met € 120.000,- tot € 170.000,-.
Accountantskantoor Deloitte heeft in opdracht van de gemeente deze uitgangspunten getoetst en komt tot exact dezelfde conclusie.

Deze conclusie hebben ze als oplossingsrichting gepresenteerd aan het College in de veronderstelling dat het College hiermee blij zou zijn, waarin enerzijds ruim de helft van de bezuinigingsdoelstelling zou kunnen worden gerealiseerd en anderzijds de FBK-Games voor Hengelo zouden kunnen blijven behouden. Het is een politieke keuze van deze wethouder en dit College om deze oplossingsrichting niet verder uit te werken. In de ogen van de Stichting FBK-Games is het onvoorstelbaar dat 32 jaar atletiekgeschiedenis moet stoppen als gevolg van een netto bezuiniging van anderhalve ton.
De Twentsche Courant Tubantia kopte vorige week groot GAME OVER. De Stichting FBK-Games zegt: een voorbarige conclusie.
Het College heeft weliswaar kleur bekend, maar het is de Raad van de gemeente Hengelo die op 8 oktober 2013 besluit. En diezelfde Raad heeft op 2 juli jl. nog een motie aangenomen, waarin zij aangeeft bij een bezuiniging van € 140.000,- toch echt de FBK-Games te blijven steunen. Genoemde oplossing gaat daar zelfs overheen!

De FBK-Games is al 32 jaar het belangrijkste internationale atletiekevenement van Nederland. Hèt podium waar de Nederlandse top zich kan meten met de internationale top; de plek waar Nederlandse sportliefhebbers internationale topatleten live aan het werk kunnen zien. Het publiek heeft hier grote internationale atleten als Carl Lewis, Edwin Mozes, Segei Boebka, Haile Gebrselassie en Kenenisa Bekele aan het werk kunnen zien, maar ook Nederlandse toppers als Ellen van Langen, Rens Blom, Rutger Smith en Churandy Martina.

Tijdens de FBK-Games van 8 juni dit jaar stond er opnieuw een topveld aan de start getuige de twee wereldbeste seizoenprestaties die daar zijn geleverd (discus mannen en polshoog vrouwen). Ook in 2013 behoort de FBK-Games in de internationale ranking tot de 20 beste wedstrijden van de wereld! De FBK-Games heeft Hengelo nationaal en internationaal op de kaart gezet, zoals het schaatsen dat heeft gedaan met Heerenveen. Vijf wereldrecords zijn hier gelopen, waarvan de laatste, de 5000 meter van Kenenisa Bekele, nog steeds staat als wereldrecord.

Als onderdeel van Topsportevents Twente (de 5 topsporteventementen in Twente) en in samenwerking met het Twents Bureau voor Toerisme draagt de FBK-Games bij aan de promotie van en het toerisme in Twente.
De afgelopen dagen zijn veel steunbetuigingen ontvangen uit allerlei hoeken.
Heel belangrijk daarbij is de steun van de brede sponsorbasis en in het bijzonder de steun van de Business Club van ’83. Uit alle reacties blijkt duidelijk dat er in Hengelo en omstreken nog altijd een groot draagvlak is voor de FBK-Games. De komende periode zal de Stichting FBK-games gebruiken om met de Raad van Hengelo in gesprek te gaan om haar goed te informeren over de werkelijke bezuinigingsmogelijkheden waarmee invulling wordt gegeven aan de uitgangspunten van de motie van 2 juli jl. Woensdag 25 september a.s. zal de Raadscommissie Sociaal over de toekomst van stadion en Games spreken. De atletiekwereld zal zich die avond zowel inhoudelijk als ludiek laten zien. Op dinsdag 8 oktober 2013 wordt dan in de volgende raadsvergadering een definitief besluit genomen.

En daarna........ hoopt de Stichting FBK-Games snel aan de slag te kunnen met de voorbereiding van de volgende FBK-Games op zaterdag 7 juni 2014!
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De onzekerheden zijn groot voor de sportsector. Gemeenten moeten immers bezuinigen en gemeenten zijn de grote financier van de basis van de sport.

Tegelijkertijd staan het belang van een gezonde leefstijl, sociale cohesie en burgerparticipatie steeds hoger op de politieke agenda. Bovendien nemen de middelen van gemeenten wel af maar is het aantal vrijheidsgraden groter door de decentralisaties binnen het sociale domein. Met andere woorden: veel ruimte voor een sportieve visie op de toekomst van de gemeente. Het Sportcampagne TeamNL (NOC*NSF, sportbonden, Sportkracht 12, VSG) wil gemeenten daar graag bij adviseren.

Hieronder treft u hier informatie aan over de Sportcampagne: een poster, een e-zine, het filmpje 'Sport, het middel voor een kerngezonde samenleving' en de sportparagraaf voor uw verkiezingscampagne.

Poster                                       E-zine
    

Filmpje "Sport, het middel voor een kerngezonde samenleving"
De sportparagraaf voor uw verkiezingsprogramma
Wij houden de sportdeelname minimaal op peil. Daarbij werken we nauw samen met de lokale sport en gebruiken we de expertise van regionale en landelijke sportnetwerken. Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en minder overgewicht. En daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijkagent. Wij wijzen minimaal één open club aan waar buurtallianties samen komen en iedereen samenwerkt.

Ondanks de bezuinigingen blijven we investeren in sport. Wij kiezen hierbij voor doelmatige, multifunctionele accommodaties.

Volgens ons levert sport een belangrijke bijdrage tegen racisme en vóór respect en tolerantie.

Wij bieden talenten de kans te excelleren op het gebied van sport en cultuur. Evenementen zijn hiervoor van groot belang en zetten de gemeente breder op de kaart.


Evenementen en Festivals visitekaartje van Overijssel

Elf evenementen en festivals in Overijssel ontvangen een subsidie van Provincie Overijssel. Deze evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de regionale economie. De subsidies zijn verstrekt voor de periode 2013, 2014 en 2015. In totaal is 2,7 miljoen euro onder deze partijen verdeeld.

Het betreft de volgende evenementen en festivals: Military Boekelo, Deventer op Stelten, Dickensfestijn Deventer, Bevrijdingsfestival Overijssel Zwolle, IJsbeeldenfestival Zwolle, Deventer Boekenmarkt, International Topsport Events Twente (FBK Hengelo, CSI Twente, Triathlon Holten, Military Boekelo, Marathon  Enschede), Stoppelhaene Raalte (Typisch Salland), Ribs&Blues/Dauwpop Salland/Twente, Ronde van Overijssel en Zwolle Unlimited.

Aan zeven aanvragen is geen subsidie toegekend: Kunsten op Straat (KOS), Stadsfestival Zwolle (incl. Thorbeckegrachtfestival); FBK games (i.s.m. Triatlon Holten en Enschede marathon); IJsseldelta Maritiem (Kampen/Zwartsluis ); Jazz 'n Art Enschede; CSI Twente en GOGBOT/Twente Biënnale (Enschede).

Stimuleren regionale economie

Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie: "Met de gehonoreerde voorstellen is sprake van een pakket evenementen en festivals waarvan de programma's uitstekend vorm geven aan het stimuleren van de regionale economie. Dit doen zij door uitvoering te geven aan de gewenste verbinding met het lokale/regionale bedrijfsleven, het toewerken naar meerdaags verblijf met arrangementen en het betrekken van organisaties uit Sport, Zorg, Cultuur en/of Natuur. Tevens zijn de evenementen en festivals het visitekaartje van Overijssel en dragen als zodanig wezenlijk bij aan de promotie en marketing van de toeristische A-merken (Vechtdal, Salland, Waterreijk, IJsseldelta en Twente) en de Hanzesteden. Meer gasten die langer verblijven en meer besteden, geven de regionale economie hiermee een flinke impuls".


 

 

 

Olympisch netwerk overijssel

Overijssel is een sportieve regio. Sterk in allerlei takken van sport. Om het sportniveau bij alle sporten te versterken is de inbreng van sporters, vrijwilligers en inwoners wenselijk. Het Olympisch Netwerk Overijssel wil iedereen inspireren, activeren en verbinden. Op weg naar een goed (top)sportklimaat in onze provincie. Zodat we de sport naar Olympisch niveau kunnen brengen en het sportieve vuur kunnen laten branden. Dat is het doel! De inspirerende voorbeelden, actualiteiten en handige gegevens op deze website zijn bedoeld om u aan te moedigen mee te doen. Alle informatie over de landelijke ambitie is te vinden op www.olympisch-vuur.nl.